Friday, May 10, 2024

268+ Best Kannada Quotes About Trust | Nambike Quotes in Kannada

By:   Last Updated: in: ,

Best Kannada Quotes About Trust: ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಂಬಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಏಕೆಂ0+ದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಎಳೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಮುರಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರ ಕವನ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ನೀವೂ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಓದಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

New Kannada Quotes About Trust, Nambike quotes in Kannada text, Trust Quotes in Kannada with Images, love trust quotes in kannada, Kannada Quotes About Trust in English, Trust quotes in Kannada for relationships, Nambike Droha Quotes in Kannada

Best Kannada Quotes About Trust

New Kannada Quotes About Trust
Nambike quotes in Kannada text

ನಂಬಿಕೆ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವ ಸಾಧನ ಆಗಬಾರದು. ಬಾಳು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ದಾರಿದೀಪ ಆಗಬೇಕು


ಪ್ರತಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿಯ ಹಿಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಇರಲು ಕಲಿಸಿದ ಹುಡುಗ.


ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.


ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನುಬಿಟ್ಟು ಹಾಕು, ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದರ ಮೇಲೆನಂಬಿಕೆ ಇಡು.


ಜನರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದಾಗ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.


ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿರಿ: ಪ್ರತಿ ಹೃದಯವೂ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ದಾರಕ್ಕೆ ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ.


ನಂಬಿಕೆ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಸರ ಹೇಳತೀರದು. 

ನಾವು ನಂಬಿದವರೇ ನಮಗೆ ಮುಳುವಾದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ


ನಂಬಿಕೆ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸ್ವಾರ್ಥವೇ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ 

Nambike Quotes in Kannada

Trust Quotes in Kannada with Images
love trust quotes in kannada

ಮುಗ್ಧರ ನಂಬಿಕೆಯು ಸುಳ್ಳುಗಾರನ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.


ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ, ಅನುಮಾನವೇ ಕಿರಿಚಾಡೋದು


ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರವಿದೆ,

 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ.


ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಬೇಡಿ.


ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರತೆ, ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಗೌರವವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೀರಿ.


ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇವೋ ಅವರೇ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ.        


ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ, ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ, 

ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ


ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುವವರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.


ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕಡೆ ಬೆರೆತು ಬಾಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮರೆತು ಬಾಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

Trust Quotes in Kannada for Relationships

Kannada Quotes About Trust in English
Trust quotes in Kannada for relationships

ನಂಬಿಕೆಯ ಗಾಜು ಒಡೆದರೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. 

ಸರಿಪಡಿಸಿದರೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲ ತರಹ ಇರಲ್ಲ


ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಗಲು ದರೋಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 

ಆದರೆ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಹಗಲುಕುರುಡರಲ್ಲ 


ಸಂಬಂಧಗಳು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ನೀವು ಪತ್ತೇದಾರಿಯನ್ನು ಆಡಬೇಕಾದರೆ,

 ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಮಯ.


ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅದರ ಅಡಿಪಾಯ ಇದ್ದಂತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೋ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.


ನಾನು ಪುರುಷನ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.


ನಂಬಿಕೆಯೇ ಜೀವನದ ಅಂಟು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. 

ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವವಾಗಿದೆ.


ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಾಗಿರಬೇಕು. 

ಹೊರತು ಮೂರನೆಯವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಬರುವುದಾಗಿರಬಾರದು.


5. ಯಾರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅನುಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೋ

 ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗಲಾರರು.

Nambike Droha Quotes in Kannada

Trust quotes in Kannada for relationships
Nambike Droha Quotes in Kannada

ನಂಬಿಕೆ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಇರಬಹುದು. 

ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿ 


ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವನ್ನು 

ಹೊಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬಾರಿ.


ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಹರಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ನೀಡಿದರೆ, 

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀಡುತ್ತೀರಿ.


ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ದುಃಖವಾಗುವುದಿಲ್ಲ 

ಆದರೆ ನಾವು ನಂಬಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ.


ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ-ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೇ ಸಾಕು. ನೀನಾಗಿಯೇ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿಯಾ.


ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಂಬುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ


ಕೆಲವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ “ನಂಬಿಕೆ” ಇಂದ


ನಂಬಿಕೆ ಸಾಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅರಳುತ್ತದೆ.


ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟೇ ವಿವರಿಸಿದರೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೋಸದಿಂದ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

New Kannada Quotes About Trust 2024

love trust quotes in kannada
Kannada Quotes About Trust in English

ಅನ್ಯರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವ ನಂಜು ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ನಿನ್ನ ನಂಬು


ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಪೆಟ್ಟಿಗಿಂತ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಪೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೋವು ಕೊಡುತ್ತದೆ


ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ . 

ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ 


ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯು ಸಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ, 

ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ದಕ್ಕು ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಲೇಬೇಕು


ನೀನು ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ, 

ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.


8. ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹದಿಂದ ಇತರರನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೋಯಿಸುತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ನೋವನ್ನು ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Kannada Quotes About Trust in English

Nambike quotes in Kannada text
Trust Quotes in Kannada with Images

Janaru sariyāgi mattu sampūrṇavāgi nambidāga viśvāsavannu hindirugisuttāre.


Obbara mele nambike kaledukondaga manavu novinalle nondu soraguvudu

atiyada nambike patalakke talluvudu

yarannu nambalu bhayavaguvudu

jivanadalli ati dodda pathavanne nambike droha kalisikoduttade


Devaru yaarannu summane parichya maadisuvudilla 

adara hinde ondu unnatavada kaarana ittiruttare


Nīnu nanage suḷḷu hēḷiddakke nanage bēsaravilla,

 indininda nānu ninnannu nambalu sādhyavilla endu nānu asamādhānagoṇḍiddēne.


Mattobbara kanneerannu oresuva hrudayavantike nammalliddare 

namma kanneerannu oresalu devaru mattobbara bande baruttare


Nambike kalaci biddaga sairininda kaṅgolisuva 

maravu tayiberininda berpattu uruli biddantaguvudu


Nimage nimmavara mele nambike estara mattakke irabekendare 

mosa mado manassinalli pashchatapa huttuhakuva antirabeku


Prītiyannu nambalu sākaṣṭu dhairyavannu hondiri mattu yāvāgalū ondu bāri.


Nambike sāyuttade ādare apanambike araḷuttade.


Navu ellarigu olleyavaraagirabekilla adare 

nambidavara paalige attyuttamarenisikollabeku


Anyara melina nambikeye ninna nassha maduva nan̄ju adakke ni ninna nambu


Bittu hogalla annoru yaavattidru bittu hoge hogtaare.. 

bittu hogtene annoru yaavattu bittu hogalla


Nānu puruṣana kāraṇakkinta mahiḷeya pravr̥ttiyannu nambuttēne.


Nambikeyē jīvanada aṇṭu. Pariṇāmakāri sanvahanadalli idu atyanta avaśyaka anśavāgide. 

Idu ellā sambandhagaḷannu hondiruva mūlabhūta tatvavāgide.


Nambike jiva tegeyuva sadhana agabaradu

balu munnadesuva daridipa agabeku 

Nambike Quotes in Kannada Text

Best Nambike quotes in Kannada text
Best Trust Quotes in Kannada with Images

ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಮತ್ತು 

ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಆದರೆ ದೇವತೆ ಇಲ್ಲ.


ಸ್ಥಿರತೆಯು ನಂಬಿಕೆಯ ಸರಿಯಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. 

ಒಂದೋ ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.


ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನೆ ಸುಳ್ಳು ಎಂಬಂತೆ ಹೇಳುವ ಜನರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ.


ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ, ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ, 

ಹಾಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ.


ನೀನು ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ, 

ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.


ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಸೋಲನ್ನು

ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ THINK ಮಾಡು


ನಂಬಿಕೆ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಸಹ ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಇಷ್ಟು. ಇಂತವರನ್ನು ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋದೆವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗುವ ಬದಲು ಇಂತಹ ಜನರ ಮುಖವಾಡ ಈಗಲಾದರೂ ಕಳಚಿ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದೇ ಲೇಸು 


ನಂಬಿಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಂತೆ ಒಡೆಯಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, 

ಒಡೆದ ಮೇಲೆ ಮು7ಖ ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ಅದರ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.


ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ,

 ಒಂದು ಸಲ ಮುದುರಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ 

ALSO READ : 👇🏻🙏🏻❤️

Kannada Good Quotes 

Happiness Quotes in Kannada

Feeling Quotes in Kannada 

ದುಃಖದ ನೋಯಿಸುವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

Trust Quotes in Kannada with Images

Best love trust quotes in kannada
Best Kannada Quotes About Trust in English

ಯಾರನ್ನೇ ಆದರೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸದೆ ನಂಬಬಾರದು... ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು


ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಆತ ಆಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಡಬೇಡಿ


ನೀವು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲೆತು ಅದನ್ನು

ಪ್ರಯೋಜಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ


ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. – ಸ್ಟೀಫನ್ ಕೋವಿ


ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ 

ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಲು ದೇವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾನೆ


 ಅನುಮಾನ ಪಡುವುದರಿಂದ ಅನುಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ,

 ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ.


ದ್ರೋಹ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು.


ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರು

ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡಬೇಡ


ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಡುವ ಬದಲು ಅವರು ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಡುವ ಹಾಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿ


ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋ 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಅಂತಿರಬೇಕು.

Love Trust Quotes in Kannada

Best Trust quotes in Kannada for relationships
Best Nambike Droha Quotes in Kannada

ಕಾಡುವ ಬಡತನ ನಾಳೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲದ ಸಿರಿತನ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು, 

ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ


ನಮ್ಮವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ತುಂಬಾ ನಂಬಿದವರೇ ಕೊನೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋದು.


ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಂಬಬಹುದೇ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಂಬುವುದು.


ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸುಳ್ಳಾದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು

ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು


ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಉಸಿರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ


ಪ್ರಪಂಚವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿ ಯಾರ ಜೊತೆಯು ಬದುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ

TRUST BROKEN QUOTES IN KANNADA

Best Nambike quotes in Kannada text
Best Trust Quotes in Kannada with Images

ವಿಶ್ವಾಸದ ಲಕ್ಷಣವೇನು? ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಲಿ, ಒಳಗಡೆ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.


ನಾವು ಯಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರುತ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.


ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒಡೆಯರು ಬಿಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಬಗ್ಗು


ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮೊದಲ ತಪ್ಪನೇ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡಲಾರ.


ವಿಶ್ವಾಸವು ಬಾಯಿಗಿಂದ ಹೊರಗಿನವರ ಪಡೆ ಅಲ್ಲ, ಹೃದಯದಿಂದ ಎಳೆದು ಸಿಗುವ ಗುರಿ.


ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒಡೆಯರು ಬಿಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಬಗ್ಗು


ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸೀಮೆಯಿಲ್ಲ, ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧೇರವಿದೆ.


ಸಂಗಡಿಗ, ಸ್ನೇಹಿತರ ನಂಬಿಕೆ ಬದಲಾದ ದಿನ.. ಕೆಲವರ ಇಚ್ಛೆ ಬದಲಾದ ಕನಸು.


ವಿಶ್ವಾಸವು ಸೆರೆಯ ಚುರುಕು ಬಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದುಳಿದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೀನ ಮೃದುವೇ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ.


ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಲ.


ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನೆಯಾಗಿದೆ.

Trust Quotes in Kannada

Best love trust quotes in kannada
Best Kannada Quotes About Trust in English

ಒಬ್ರನ್ನ ನಂಬೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಿವಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಮಾಡೋ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು


ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿತ್ತು ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲಿ ಅನುಮಾನಿಸಿದರು. 

ಸರಿಸಮ ಸಮಬಲದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವ ಮರೆತು ಹಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದರು.

 ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಹುಡುಕಿ ನನ್ನದೇ ವಾದ ಸರಿಯೆಂದರು. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಬಡಜೀವದ 

ಆಸೆಗಳ ಆರೈಕೆ ಪೂರೈಸುವವರಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿತನದ ಭಾವನೆಗಳ್ಳಿ ಜೊತೆಯಾಗುವ ಜೀವವಿಲ್ಲ


ಹಡಗನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಾವಿಕನ ಮೂಲ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ

ಅವನು ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು


ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ.. 

ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋರು ಯಾವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ


ಕೆಲವರ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರಣ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ 

ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ


ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಕ್ರೂರವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, 

ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ನನ್ನದೇ ಎಂದು ಅನಿಸಿತು.


 ಹೇಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಗಿದ ಬೀಜವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುವುದೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯ.


ನೀವು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ

ಕನಿಷ್ಠ ಅವರನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬೇಡಿ


ನಂಬಿಕೆ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಕಾಶವೇ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲವು ಭಾರ ಆದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತದೆ/ ಆಗ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು ಆರಿ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವು ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ 


ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕು, ಸಮಯದ ಮೇಲು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು

ನಂಬಿಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

Best Trust quotes in Kannada for relationships
Best Nambike Droha Quotes in Kannada 

ದಿನಕ್ಕೊಂದು, ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಬಣ್ಣ ಬಡ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನಂಬಬಾರದು


ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರೋವರೆಗೂ ಕೆಳಗೆ

ಬೀಳುವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ್ಯವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ


ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾರೂ ಇರಲಾರರು, 

ನಂಬಿಕೆ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು.


ದೇವರು ಯಾರನ್ನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಕಾರಣ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.


ನಾನು ಪುರುಷನ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.


ನಂಬಿಕೆ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೈರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮರವು ತಾಯಿಬೇರಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಂತಾಗುವುದು


ನಂಬಿಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬುನಾದಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನೆಯ ಅನುಬಂಧವೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗು ನೈಜ ಪ್ರೀತಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

Best Kannada Quotes About Trust in English
Best Nambike Droha Quotes in Kannada

           ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ

ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ನಿಮಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ


ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಡ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 

ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು.


ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.


ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ

No comments:
Write comment